KINDERCOACHING MIMI

Ik mag met uw kind werken.

Dat is mijn respectvolle benadering. Dit betekent dat ik uw zoon of dochter

respecteer en zijn of haar belangen bewaak. Kinderen zijn nog zo kwetsbaar.

Dus werk ik aan een vertrouwensband die ik niet schaad.

 

De aanmelding van uw kind gebeurt via de telefoon of mail.

Hierbij kunt u als ouder in het kort aangeven waar uw kind tegen aanloopt.

Na de aanmelding van uw kind stuur ik u een intakeformulier per mail. Het is

belangrijk dat u het intakeformulier zo compleet mogelijk invult en dat u het

terugstuurt voordat het intakegesprek plaatsvindt.

 

  • Op basis van het intake vragenformulier en het intakegesprek met u als ouders en uw kind wordt er vooral gesproken over wat het kind graag wil bereiken.
  • Samen formuleren we een zo concreet mogelijke hulpvraag.

 

Vervolgens zijn er ongeveer vier afspraken met het kind alleen of indien

noodzakelijk met u erbij. Hierna is er een tussentijdse evaluatie met de ouders en

het kind. We kijken dan samen of het nodig is om een vervolgafspraak te maken

of de coaching af te ronden.

 

Ieder kind is uniek en het coachingstraject zal dan ook vanuit de eigen wijsheid

van het kind plaatsvinden.

 

De ervaring is dat met gemiddeld vier afspraken de meeste kinderen weer in staat

zijn om op eigen kracht en meer in balans verder te kunnen.

 

De mogelijkheden, wensen en interesse van uw kind staan bij mij voorop.

Ik maak o.a. gebruik van:

-Verschillende gesprekstechnieken.

-Meditatie.

-Visualisatie.

-Affirmaties.

-Grondingsoefeningen.

-Verhalen.

-Creatieve technieken.

-Rollenspel.

Mijn doel is om kinderen die in mijn praktijk komen te laten inzien dat ze veel

kwaliteiten in huis hebben.En ze (en de ouders) daarnaast bewust te maken van

al die dingen die wel goed gaan. Deze kwaliteiten en de momenten waarop het

wel goed gaat kunnen heel goed gebruikt worden om de dingen die even wat

minder gaan zelf op te lossen. Of om beter met de situatie om te gaan zoals die

nu is.